bevar au pair ordningen

Bevar au pair-ordningen

Regeringen overvejer fremtiden for au pair-ordningen efter ny rapport.

Rapporten viser ellers at både værtsfamilier og au pairs generelt er tilfredse med ordningen.

I rapporten fremgår det at de adspurgte au pairs er motiverede af muligheden for at rejse og få kulturelle oplevelser. Alligevel evalueres det at den primære motivation er økonomisk.

Det kan naturligvis ikke udelukkes at nogle au pairs har en økonomisk motivation. Men dette forhindrer ikke, at au pairen også får et værdifuldt kulturelt udbytte af opholdet. Vores holdning er helt klart at au pairen får en oplevelse for livet. Ligeledes har opholdet også stor værdi for værtsfamilien, som foruden hjælp til de huslige pligter, også får et indblik i au pairens kultur.

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Evaluering af au pair-ordningen


Stigning i antallet af au pairs fra Filippinerne

Artikel fra TV2: Regeringen vil overveje au pair-ordnings fremtid efter ny rapport

Som det fremgår af artiklen kommer størstedelen af au pairs i Danmark fra Filippinerne. Et land som traditionelt har haft korruption, høje fødselsrater, hvor kvinden ofte er hjemmegående og ca. 20 millioner mennesker lever i fattigdom. Et au pair-ophold hos en dansk værtsfamilie giver et unikt førstehåndsindtryk af hvordan familielivet i Danmark er indrettet og hvordan det danske samfund fungerer. Erfaringer som au pairen kan tage med sig hjem. Filippinerne har de seneste år oplevet stor fremgang, hvilket bl.a. skyldes de erfaringer som au pairs og andre filippinere som har arbejdet eller opholdt sig i udlandet, har gjort sig.


Dansk Erhverv: Au pair-ordningen er gavnlig

Det er glædeligt at Dansk Erhverv også anbefaler at ordningen bevares.

Artikel fra TV2: Dansk Erhverv frygter færre kvinder i topledelse, hvis au pair-ordning afskaffes

Afskaffelse eller forringelse af au pair-ordningen vil utvivlsomt betyde at mange kvinder vælger at nedprioritere karrieren, hvilket vil forringe ligestillingen på det danske arbejdsmarked.


Vær varsom med at forringe ordningen

Det er vores klare overbevisning at au pair-ordningen er positiv både for værtsfamilien, au pairen og det danske samfund. Man bør derfor være meget varsom med forringe vilkårene eller helt af afskaffe ordningen. Ordningen har gennem årene givet værtsfamilier og au pairs nogle enestående oplevelser.

Hvis du ønsker at høre mere om au pair-ordningen og hvad vi kan gøre for din familie, kan du kontakte os her: Kontakt