Bliv værtsfamilie

Bliv værtsfamilie og få en au pair i hjemmet – du vil ikke fortryde det!

Vil du være værtsfamilie?

De fleste værtsfamilier bliver utrolig glade for deres au pair. En au pair i hjemmet er spændende og lærerigt både for dig, din familie og au pairen. Du får en enestående mulighed for at møde og komme tæt på en ny kultur. Samtidig ser vi typisk at børnene får et rigtig godt forhold til au pairen som bliver en af barnets bedste venner.

Du får hjælp til de daglige pligter som f.eks. rengøring, tøjvask og madlavning. Med en travl hverdag, kan det være svært at få tid til både arbejde, familie, husholdning og fritidsinteresser. Du vil med en au pair hjemmet få mere kvalitetstid med familien og tid til dine interesser.

For at blive værtsfamilie, kræver de danske myndigheder at en række betingelser er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, risikerer du at ansøgningen om opholdstilladelsen til din au pair vil blive afvist.

Er du i tvivl om du opfylder betingelserne? Kontakt os, og vi hjælper med at afklare det.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde?

Mindst en af forældrene skal være dansk statsborger, EU-statsborger eller have boet i Danmark i en længere årrække

Værtsfamilien bør ikke være i familie med au pairen eller have samme nationalitet.

Værtsfamilien skal tegne forsikringer til au pairen samt betale for danskundervisning.

Værtsfamilien må ikke være udelukket fra at benytte au pair ordningen pga. af et tidligere misbrug af ordningen.

Værtsfamilien må ikke være udelukket fra at benytte au pair ordningen pga. af et tidligere misbrug af ordningen.

Værtsfamilien må kun have én au pair ad gangen. Der må dog være et overlap på maksimalt 14 dage mellem en tidligere og en ny au pair.

Ingen af medlemmerne af værtsfamilien må være forsørget af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Dette kunne f.eks. være kontanthjælp eller førtidspension.

Au pairen skal have eget værelse og værtsfamilien skal afholde udgifter til kost, logi, lommepenge, ind- og hjemrejsebillet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til au pair-ordningen eller vores ydelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Benyt blot kontaktformularen nederst på siden og vi vender hurtigt tilbage.

Hvor meget må en au pair arbejde?

En au pair må udføre huslige pligter for familien i 3-5 timer dagligt (18-30 timer ugentligt). Au pairen har ret til minimum 1½ ugentlig fridag.

Au pairen må ikke udføre andet arbejde end pligterne for familien. Au pairen må f.eks. ikke arbejde for en virksomhed, heller ikke en virksomhed som er ejet af værtsfamilien.

Hvilken type pligter må au pairen udføre?

Au pairen må udføre almindelige huslige pligter. Dette kan f.eks. være børnepasning, rengøring, oprydning, tøjvask, strygning, madlavning og dagligvareindkøb.

Hvor meget skal au pairen have i lommepenge?

Minimumssatsen for lommepenge er 4.850 kr/måned for ansøgninger indleveret i 2024. Herudover skal værtsfamilien også dække udgifterne til kost og logi.

Du kan få et overblik over udgifterne forbundet med et au pair ophold her: Hvad koster det?

 

Hvor længe må au pairen opholde sig i Danmark?

En person kan maksimalt opholde sig i Danmark i 2 år som au pair.

Har en au pair ret til ferie?

Ja, en au pair har også ret til ferie.

Hvis au pairen arbejder 5 dage om ugen, optjener personen 2,08 feriedage pr. måned.

Hvis au pairen arbejder 6 dage om ugen, optjener personen 2,5 feriedage pr. måned.

Afholdelse af ferie aftales mellem au pairen og værtsfamilien, gerne skriftligt.

Au pairen skal stadig modtage lommepenge under ferien.

Hvordan finder jeg en au pair?

Du kan vælge selv at finde en au pair eller lade os hjælpe dig. Vi finder en au pair som perfekt til din familie – og vi giver garanti for at au pairen opfylder myndighedernes betingelser og dermed kan godkendes.

Vi hjælper også med at ansøge om opholdstilladelse.

Kontakt os