Bliv værtsfamilie og få en au pair i hjemmet – du vil ikke fortryde det!

Vil du gerne være værtsfamilie? De fleste værtsfamilier bliver utrolig glade for deres au pair. En au pair i hjemmet er spændende og lærerigt både for dig, din familie og au pairen. Derudover får du hjælp til børnepasning og huslige pligter.

Hvorfor blive værtsfamilie?

Du får hjælp til de daglige pligter som f.eks. rengøring, tøjvask og madlavning. Med en travl hverdag, kan det være svært at få tid til både arbejde, familie, husholdning og fritidsinteresser. Du vil med en au pair hjemmet få mere kvalitetstid med familien og tid til dine interesser.
Au pairen kan passe dine børn når du har brug for det. Au pairen vil også kunne bringe og hente dit barn til og fra skole eller daginstitution. Børnene har gerne et godt forhold til au pairen og mange gange ser vi, at au pairen bliver et af barnets bedste venner.

Vi udvælger altid omsorgsfulde au pairs som er gode til børn. Det er vigtigt at du trygt kan overlade dine børn til au pairen.

Bliv værtsfamilie og få en enestående mulighed for at møde og komme tæt på en ny kultur. Opholdet vil være lærerigt for både din familie og au pairen. Du kan blandt andet opleve ny spændende madlavning. For de større børn kan ses forbedring af sprogkundskaberne, idet der oftest tales engelsk med au pairen.

Betingelser som skal opfyldes

For at blive værtsfamilie, kræver de danske myndigheder at en række betingelser er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, risikerer du at myndighederne afviser din ansøgning.

Er du i tvivl om du opfylder betingelserne? Kontakt os, og vi hjælper med at afklare det.

Følgende betingelser skal opfyldes:

  • Mindst en af forældrene skal være dansk statsborger, EU-statsborger eller have boet i Danmark i en længere årrække.
  • Værtsfamilien må ikke være i familie med au pairen eller have samme nationalitet.
  • Værtsfamilien skal tegne forsikringer til au pairen samt financiere danskundervisning.
  • Værtsfamilien må ikke være udelukket fra at benytte au pair ordningen pga. af et tidligere misbrug af ordningen.
  • Værtsfamilien må kun have én au pair ad gangen. Der må dog være et overlap på maksimalt 14 dage mellem en tidligere og en ny au pair.
  • Ingen af medlemmerne af værtsfamilien må være forsørget af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Dette kunne f.eks. være kontanthjælp eller førtidspension.
  • Au pairen skal have eget værelse og værtsfamilien skal afholde udgifter til kost, logi, lommepenge, ind- og hjemrejsebillet.

Du kan læse mere om udgifterne her: Hvad koster det?