Hvad er au pair-ordningen?

Au pair-ordningen er særdeles attraktiv for travle børnefamilier som ønsker mere overskud i hverdagen.

Om au pair-ordningen

Au pair-ordningen er en kulturel udveksling, som giver unge udlændinge mulighed for at komme til Danmark og lære om dansk kultur og sprog. Au pairen bor hos en dansk værtsfamilie og deltager i familielivet på lige vilkår med de øvrige familiemedlemmer. Au pairen får kost, logi og lommepenge af værtsfamilien og deltager til gengæld i de almindelige huslige pligter. Dette kunne f.eks. være børnepasning, rengøring, tøjvask og madlavning.

Der er utrolig mange fordele ved at have en au pair i hjemmet. Værtsfamilien får mere overskud i hverdagen og får mulighed for at tilbringe mere tid med familien og dine fritidsinteresser.

 Du og dine børn får også en alletiders mulighed for at lære om au pairens kultur, ligesom au pairen kan præsentere familien for spændende udenlandsk mad.

Dine børn vil også have mulighed for at forbedre deres engelskkundskaber idet der oftest tales engelsk med au pairen.

Hvad får jeg ud af et au pair ophold?

Du giver dine børn en god ven

Vi ser oftest at børnene får et rigtig godt forhold til au pairen. Au pairen fungerer som en ekstra voksen i hjemmet, men bliver i mange tilfælde også en af børnenes bedste legekammerater. 

Du får hjælp til de huslige pligter og børnepasning

Au pairen skal under opholdet udføre pligter for værtsfamilien i 18-30 timer ugentlig (3-5 timer dagligt). Du behøves derfor ikke bekymre dig om rengøring, tøjvask mv. når du kommer hjem fra arbejde.

Lærerigt for alle parter

Lige såvel som au pairen lærer om dansk kultur og sprog, kan opholdet også være lærerigt for værtsfamilien. Opholdet kan give et indsigt i au pairens kultur og forbedre både dine og børnenes sprogkompetencer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til au pair-ordningen eller vores ydelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Benyt blot kontaktformularen nederst på siden og vi vender hurtigt tilbage.

Hvor meget må en au pair arbejde?

En au pair må udføre huslige pligter for familien i 3-5 timer dagligt (18-30 timer ugentligt). Au pairen har ret til minimum 1½ ugentlig fridag.

Au pairen må ikke udføre andet arbejde end pligterne for familien. Au pairen må f.eks. ikke arbejde for en virksomhed, heller ikke en virksomhed som er ejet af værtsfamilien.

Hvilken type pligter må au pairen udføre?

Au pairen må udføre almindelige huslige pligter. Dette kan f.eks. være børnepasning, rengøring, oprydning, tøjvask, strygning, madlavning og dagligvareindkøb.

Hvor meget skal au pairen have i lommepenge?

Minimumssatsen for lommepenge er 4.850 kr/måned for ansøgninger indleveret i 2024. Herudover skal værtsfamilien også dække udgifterne til kost og logi.

Du kan få et overblik over udgifterne forbundet med et au pair ophold her: Hvad koster det?

 

Hvor længe må au pairen opholde sig i Danmark?

En person kan maksimalt opholde sig i Danmark i 2 år som au pair.

Har en au pair ret til ferie?

Ja, en au pair har også ret til ferie.

Hvis au pairen arbejder 5 dage om ugen, optjener personen 2,08 feriedage pr. måned.

Hvis au pairen arbejder 6 dage om ugen, optjener personen 2,5 feriedage pr. måned.

Afholdelse af ferie aftales mellem au pairen og værtsfamilien, gerne skriftligt.

Au pairen skal stadig modtage lommepenge under ferien.

Hvordan finder jeg en au pair?

Du kan vælge selv at finde en au pair eller lade os hjælpe dig. Vi finder en au pair som perfekt til din familie – og vi giver garanti for at au pairen opfylder myndighedernes betingelser og dermed kan godkendes.

Vi hjælper også med at ansøge om opholdstiilladelse.

Kontakt os