Vil du forlænge opholdet?

Som noget nyt tilbyder vi at forlænge opholdet for dig. Vi sikrer at betingelserne er opfyldt og laver ansøgningen.

Det er muligt at forlænge au pair-opholdet f.eks. hvis au pairen ankom til Danmark senere end startdatoen i kontrakten, eller hvis au pairen har været i landet i mindre end to år. Det er dog vigtigt at ansøgningen om forlængelse indsendes inden den nuværende opholdstilladelse udløber.

Er du i tvivl om au pair-opholdet kan forlænges? Kontakt os og vi kigger på det.

Du kan læse mere om forlængelse af opholdet her: Forlængelse