Vil du være værtsfamilie?

Myndighederne kræver at værtsfamilierne opfylder en række betingelser. Se her hvilke.

For at myndighederne vil godkende ansøgningen om opholdstilladelse til en au pair, skal værtsfamilien opfylde nedenstående betingelser.

Hvis du er i tvivl om din familie opfylder betingelserne, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os og få en vurdering.


Værtsfamilien skal have indgående kendskab til dansk kultur

For at opfylde denne betingelse, skal mindst en af forældrene i værtsfamilien være dansk statsborger, EU-statsborger eller have boet i Danmark i en længere periode og dermed have en væsentlig tilknytning til landet.

Derudover må au pairen ikke være i familie med værtsfamilien eller have samme nationalitet.


Værtsfamilien må kun have én au pair ad gangen

Der kan dog accepteres et overlap på op til 14 dage mellem en tidligere og ny au pair.


Værtsfamilien må ikke modtage offentlige ydelser

Værtsfamilien må på ansøgningstidspunktet ikke modtage offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Dette kunne f.eks. være kontanthjælp. Det er dog tilladt at modtage mindre enkeltstående ydelser som ikke erstatter en indtægt.


Værtsfamilien må ikke tidligere have misbrugt au pair-ordningen

Hvis værtsfamilien tidligere har misbrugt au pair-ordningen, kan familien være udelukket fra at benytte ordningen i en periode på op til 10 år.


Værtsfamilien skal finansiere au pairens danskundervisning

Værtsfamilien skal betale et engangsbeløb som dækker statens udgifter til danskundervisningen. Beløbet skal betales uanset om au pairen deltager i danskundervisningen eller ej. Beløbet reguleres årligt og er for ansøgninger indleveret i 2021 fastsat til 18.000 kr.


Værtsfamilien skal tegne forsinkringer for au pairen

Værtsfamilien skal tegne en arbejdsskadeforsikring, fritids- og ulykkeforsikring samt en forsikring som dækker hjemtransport i tilfæde af død, alvorlig sygdom eller ulykke.

Hvis vi hjælper dig med at lave ansøgningen, hjælper vi selvfølgelig også med at få oprettet de nødvendige forsikringer.


Husk: Vi hjælper naturligvis gerne med at finde en au pair og/eller at lave ansøgningen.